OS MONICREQUES DO TARRÍO NO VERTEDOIRO DE LIXO.

Xa están aquí os Monicreques do Tarrío. Coincidindo coa celebración do Día do Medio Ambiente o pasado 5 de Xuño, os monicreques máis famosos do mundo están novamente conosco para ensinarnos a resolver os problemas de contaminación das nosas paisaxes. 

Pasadeo moi ben con estas divertidas representación teatrais.
Comentarios