EXPOSICIÓN "GRAN CIRCO JORGE JUAN"


Chega o circo a cidade, un circo que leva mais de 50 anos dando  a lata polas rúas de Fene e Perlío. O colexio Jorge Juan, como se de un circo se tratara, está formado por unha gran familia, na que todos os artistas teñen o seu papel imprescindible e fundamental para realizar unha boa función: profesorado, alumnado e familias, ao que se suman mais compoñentes da comunidade local.

O que nesta exposición queremos presentar é o traballo que o alumnado levou a cabo durante este curso relacionado co proxecto de centro: o circo. Este proxecto que involucra a toda comunidade educativa como centro de interese,  permite xerar e estimular no alumnado novas formas de aprender, que permiten transformar a información en coñecemento e onde a Biblioteca Escolar convértese no eixe da acción educativa.

O traballo en base a proxectos implica unha filosofía centrada no alumnado, nos que a través do desenvolvemento de pequenos proxectos de investigación o alumnado traballa directamente coa información, aprendendo a aprender e a traballar de xeito autónomo, ademais de aprender a traballar de forma cooperativa dando significatividade a súa aprendizaxe. Aspectos importantes  para o desenvolvemento persoal e social para a vida adulta.

Grazas a este proxecto que xorde dende o equipo da Biblioteca Escolar, e que promove a implicación de todas as áreas do currículo e o coñecemento extraescolar, e supón a participación de todo o profesorado e a Comunidade Educativa, podemos compartir e expoñer todas as nosas ideas e proxectos nesta gran exposición. 

Grazas ao Museo do Humor  e o Concello de Fene pola súa colaboración e apoio.

Inauguración da Exposición, Luns 27 de Febreiro 16:00h. 

Galería de Imaxes

Comentarios